Rejon Wrocław

koordynator: Barbara Klajn

obsługuje miasto i powiat: Wrocław


 • Najchętniej wszystkie sprawy proszę kierować na adres:  wroclaw@kangur-lubin.pl
 • Adres do korespondencji:
  Towarzystwo Matematyczne „Limes”
  ul. Prusa 4
  59-300 Lubin
 • wpłaty na konto
  63 1090 2082 0000 0001 1886 4768
 • Towarzystwo Matematyczne „Limes”
  ul. Prusa 4
  59-300 Lubin